kalau seperti kundur labu, boleh dibelah

Maksud: Untuk menegaskan kebenaran atau kejujuran

berkongsi