kalau tak sir berdegak, sir melayang

Maksud: Jika barang yang diinginkan tidak diperoleh maka hilanglah daya upaya

berkongsi