kambing menyusui anak harimau, besar dia dipatahkan tengkuknya

Maksud: Kecelakaan akan diterima kalau menolong orang jahat berkesusahan

berkongsi