kapal besar ditunda jongkong

Maksud: Orang berkuasa menurut perintah orang kecil (bawahan)

berkongsi