kapal api

Maksud: Kapal yang bergerak dengan menggunakan kuasa wap

berkongsi