kapur di hujung telunjuk

Maksud: Tidak dapat menolong sanak saudara

berkongsi