kasihkan pinang sebatang daripada aur serumpun

Maksud: Lebih sayang kepada orang lain daripada kaum keluarga sendiri

berkongsi