kasihkan anak tangan-tangankan, kasihkan isteri tinggal-tinggalkan

Maksud: Anak yang dimanjakan akan rosak dan isteri yang diuliti selalu akan mendatangkan kedukacitaan

berkongsi