kata biarlah kota

Maksud: Janji hendaklah ditepati

berkongsi