kata yang benar ditidakkan, rahmat tuhan dilarikan

Maksud: Ingkar daripada mengakui kebenaran

berkongsi