kata tidak dipegangnya, janji tidak ditepati

Maksud: Orang yang suka mungkir janji

berkongsi