katak menggigit telunjuk, melihatkan ular sudah menjadi belut

Maksud: Orang jahat yang sudah menjadi baik, namun orang masih bercuriga terhadapnya

berkongsi