kaum modal

Maksud: Orang yang kaya dan kapitalis

berkongsi