ke mana angin yang deras, ke situ condongnya

Maksud: Dikatakan kepada orang yang tidak tetap pendiriannya

berkongsi