ke mana condong, ke mana rebah

Maksud: Pekerjaan yang sudah dilakukan sebagaimana yang seharusnya atau menurut adat

berkongsi