kecong-kecoh bertimbang ciak

Maksud: Setiap dakwaan hendaklah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup

berkongsi