kepala negara

Maksud: Raja atau presiden yang mengetuai sesebuah negara

berkongsi