kepala sama hitam, hati berlain-lain

Maksud: Manusia berlain-lainan pendapat

berkongsi