kerana emas memas, kerana padi menjadi

Maksud: Kerana kekayaan, apa yang dimaksudkan dapat dicapai

berkongsi