kerbau benuang

Maksud: Kerbau yang berwarna hitam

berkongsi