kerbau balar

Maksud: Kerbau yang berbulu putih

berkongsi