kerbau berkandang, emas berpura

Maksud: Sesuatu benda itu hendaklah disimpan pada tempatnya masing-masing supaya selamat

berkongsi