kerbau diberi berpelana, kuda diberi berpasangan

Maksud: Pekerjaan yang dibuat tidak dengan selayaknya atau orang yang diletakkan bukan pada tempatnya

berkongsi