kerbau pembulang tali

Maksud: Orang yang berbalik-balik fikirannya (tiada tetap hati)

berkongsi