kerja borong

Maksud: Kerja yang upahnya dibayar setelah kerja disiapkan

berkongsi