seperti kera kasih akan anaknya

Maksud: Kasih sayang yang merugikan anak

berkongsi