kilat beliung sudah di kaki, kilat pisau sudah ke tangan, kilat cermin sudah ke muka

Maksud: Orang yang bijaksana segera memahami kias (sindiran) orang

berkongsi