kilat beliung sudah di kaki, kilat pisau sudah ke tangan

Maksud: Hujung kata atau kias perkataan itu dikenali oleh orang yang bijaksana

berkongsi