kilangan patah awak itulah menghimpitnya

Maksud: Mendapat kesusahan oleh sebab perbuatan sendiri

berkongsi