kurang budi teraba-raba, tidak ilmu suluh padam

Maksud: Orang yang kurang akal (pelajaran) akan mendapat kesusahan

berkongsi