kurang jadi

Maksud: Kerja yang tidak mendatangkan hasil yang memuaskan

berkongsi