kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu

Maksud: Perkara kecil yang dibesar-besarkan orang