kurang terima

Maksud: Tidak senang dengan keputusan atau nasihat yang diberikan

berkongsi