kusut diselesaikan, keruh diperjernih

Maksud: Persengketaan hendaklah diselesaikan (didamaikan)

berkongsi