lain padang lain belalang

Maksud: Adat negeri selalu berlain-lainan.

berkongsi