lain sakit, lain diubat, lain luka, lain dibebat

Maksud: Jawab yang bersalahan dengan soalan (lain yang diminta, lain yang diberikan)

berkongsi