langit dapat dilukis sudut kambut diserayakan

Maksud: Kesalahan orang lain, walaupun kecil, tampak tetapi kesalahan sendiri, tidak

berkongsi