yang lama dikelek, yang baharu didukung

Maksud: Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu.

berkongsi