lapuk oleh kain sehelai

Maksud: Sejak mulanya beristeri atau bersuami hanya seorang sahaja

berkongsi