lapuk-lapuk diganti, usang-usang dibarui

Maksud: Adat atau kebiasaan lama yang jarang dipakai dihidupkan kembali

berkongsi