lebah bergantung

Maksud: Ukiran pada bahagian hadapan sesebuah perahu atau kapal

berkongsi