lembu punya susu, sapi dapat nama

Maksud: Orang lain berusaha, orang lain mendapat nama.

berkongsi