lengah mata

Maksud: tidak berhati-hati

berkongsi