lepas tangan

Maksud: Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan.

berkongsi