liang kumbang

Maksud: Tempat membuang air di kapal

berkongsi