mahal dibeli, sukar dicari

Maksud: Sesuatu yang amat susah didapati

berkongsi