magun angin

Maksud: Tingkap pada kapal untuk kemasukan udara atau cahaya

berkongsi