makan rangsum

Maksud: Makan beramai-ramai

berkongsi