makan pena

Maksud: Mengarang atau bertulis untuk mendapat rezeki hidup

berkongsi