tak akan lari gunung dikejar

Maksud: Tidak perlu bergopah-gapah mengerjakan sesuatu yang sudah tentu

berkongsi